Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Nedir? Nasıl Kullanılır ?


Paraşüt tipi emniyet kemeri düşme riski olan yerlerde çalışanı düşmeye karşı korumak amacıyla kullanılan, kemer ve halatlardan oluşan güvenlik malzemesidir.

Paraşüt tipi emniyet kemeri düşme riski olan yerlerde çalışanı düşmeye karşı korumak amacıyla kullanılan, kemer ve halatlardan oluşan güvenlik malzemesidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Güvenlik kemerinin aşağıdaki özellikleri kontrol edilmelidir

Kemerlerin doğal renklerinin değişip değişmediği,

Şeritlerin yıpranıp yıpranmadıkları (kesik, yırtık, incelme, erime, yıpranma, kimyasal madde teması),

Kemer dikiş yerlerinin sökülüp sökülmediği,

Tokaların gerektiği gibi işleyip işlemediği,

Madensel bölümlerin şekil değiştirip değiştirmediği,

Madensel bölümlerin kırık, çatlak, korozyon, malzemede kayıplar pürüzlü tabaka bulunup bulunmadığı

Markanın okunur olup olmadığı,

İmal tarihi ve raf ömrünün (5 yıl) dolup dolmadığı.

Yukarıda belirtilen hususlardan sadece biri bile gerçekleşiyorsa, donanım hiçbir biçimde kullanılmamalıdır.